Privacy Statement Jafix

Laatste aanpassing: 8 december 2020

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom besteden wij in dit privacy statement aandacht aan de toepassing en verwerking van de jouw persoonsgegevens als gebruiker van Jafix.com

1. Wie zijn wij?
 

Wij zijn Jafix, ​​het is onze missie om die producten een tweede leven te geven door onze gebruikers in staat stellen om alles te repareren. We doen dit door onze gebruikers de mogelijkheid te geven reparatiehandleidingen te maken die iedereen vrijelijk kan gebruiken om iets te repareren.

Onze contactgegevens zijn:

Jafix
Mauritssingel 15
4811CR Breda

Bereikbaar tijdens kantoortijden van maandag tot en met vrijdag
E-mail: info@Jafix.com

KVK: 20138498
BTW-nr: NL001592987B81

2. Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
 

Wij verzamelen jouw (persoons)gegevens wanneer je met ons contact hebt of als je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld als je via onze website een bestelling plaatst of ons per telefoon/e-mail benadert.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Je voorkeuren voor het ontvangen van een nieuwsbrief

Daarnaast verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Jafix.com maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en welk apparaat je gebruikt
 • Website taal

Je kunt je browser zodanig instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt als websites toegang zoeken tot cookies of deze plaatsen. Als je het plaatsen van cookies deactiveert of cookies weigert, worden bepaalde gedeelten van onze site ontoegankelijk voor je of functioneren ze wellicht niet optimaal. Wij verwijzen je naar ons Cookiestatement voor meer informatie over cookies.

4. Waarom verwerken we je persoonsgegevens en wat zijn de grondslagen voor verwerking?
 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

 • Om het voor je mogelijk te maken om reparatiehandleidingen te maken, is het noodzakelijk dat we weten wie je bent en welke handeling door jou gemaakt zijn.
 • Communicatie met je over de reparatiehandleidingen, bijvoorbeeld als er iets mee aan de hand is, of wanneer iemand op een reparatiehandleiding van jou reageert.
 • Communicatie met je wanneer je zelf een reactie achterlaat op een reparatiehandleiding
 • Noodzakelijk communicatie met je, bijvoorbeeld wanneer je een account maakt of wanneer je je wachtwoord vergeten bent.  

5. Kinderen
 

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Het bezoekers onder de 13 jaar niet toegestaan om gebruik te maken van onze website. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jafix.com. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen. Zie ook onze gebruiksvoorwaarden. 

6. Ben je verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken?
 

Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je ze echter niet aan ons verstrekt, kunnen we je waarschijnlijk niet de diensten verlenen waar je om hebt gevraagd.

7. Delen wij je persoonsgegevens met derden?
 

Wij delen alleen persoonsgegevens met de volgende derden (externe partijen), maar alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening en nooit anders dan in dit privacy statement is vermeld:

- Onze ICT provider
- Onze verzekeringsmaatschappij (bij claims of ongelukken)

8. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
 

Jafix.com zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen.

Ingeval van onverhoopte claims of procedures bewaren wij je persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de afhandeling van de claim of procedure. Binnen 6 maanden na afwikkeling van deze claim of procedure zullen we je persoonsgegevens verwijderen.

9.  Beveiliging
 

Jafix.com neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@jafix.com

10. Je rechten
 

Je hebt het recht de volgende verzoeken bij ons in te dienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Verzoek tot inzage;
 • Verzoek tot beperking van de verwerking;
 • Verzoek tot verwijdering;
 • Verzoek tot correctie;
 • Verzoek je persoonsgegevens in digitaal formaat te ontvangen.
 • Ook heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kunt in bovenvermelde gevallen contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@jafix.com. Jafix zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren

11. Wijzigingen in dit privacystatement
 

Elke wijziging in dit privacy statement wordt geplaatst op de sites en, waar van toepassing, zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail.

Het privacy statement is meest recentelijk herzien op 8 december 2020.

12. Klachten
 

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van jou hebben afgehandeld of als je van mening bent dat de verwerking van jouw (persoons)gegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie hiervoor: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

We stellen het wel op prijs wanneer je eerst contact met ons opneemt voor je een klacht indient bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kunnen we eerst samen kijken of we een oplossing kunnen vinden voor je klacht.

Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van dit privacy statement.

Lees ook onze Algemene voorwaarden en Cookiebeleid