Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 8 december 2020

Algemene voorwaarden van Jafix
 

Defecte producten verdienen een kans op een tweede leven. Omdat ze mooi zijn, een emotionele waarde hebben, geld waard zijn of geld waard worden. Maar vooral omdat ze nog heel goed kunnen functioneren. Daarmee kunnen we het verbruik van onze natuurlijke grondstoffen- en de carbon footprint op productie verlagen.

Jafix is ​​het onze missie om die producten een tweede leven te geven door onze gebruikers in staat stellen om alles te repareren. We doen dit door onze gebruikers de mogelijkheid te geven reparatiehandleidingen te maken die iedereen vrijelijk kan gebruiken om iets te repareren.

Voordat u onze gedetailleerde, wettelijk bindende gebruiksvoorwaarden leest, is hier een niet-legale samenvatting van enkele belangrijke informatie over het lezen van of bijdragen aan Jafix:

  1. U blijft eigenaar van de auteursrechten van de inhoud die u op Jafix plaatst. Dat gezegd hebbende, door uw inhoud op Jafix te plaatsen, geeft u ons op verschillende manieren het recht om deze te gebruiken en te wijzigen (zie "Licentieverlening voor gebruikersinhoud" hieronder voor details).
  2. Alle tekst van de door gebruikers gegenereerd content op Jafix vallen onder een Creative Commons-licentie.
  3. Wij waarderen uw privacy. Lees meer in ons privacy beleid en cookiebeleid.
  4. Als u wilt dat uw Jafix-account en alle persoonlijke gegevens van onze site worden verwijderd, doen we dat natuurlijk. Stuur een e-mail naar Info@Jafix.com met de onderwerpregel "Verzoek om verwijderen van mijn account" en geef daarbij meteen uw gebruikersnaam voor Jafix.com op.
  5. Als u een vraag of opmerking heeft, of u wilt gewoon een bedankbriefje geven, kunt u een e-mail sturen naar info@jafix.com

Zie hieronder voor onze officiële gebruiksvoorwaarden. We raden u aan ze aandachtig te lezen. Bedankt voor het gebruiken van- en bijdragen aan Jafix.

Introductie
 

Welkom bij Jafix, de website en online dienstverlening van Jafix ("Jafix", "wij" of "ons"). Deze pagina legt de voorwaarden uit waarmee u onze online diensten en website kunt gebruiken, die op of in verband met de service (gezamenlijk de "Service") worden aangeboden. Door toegang te nemen tot- of gebruik te maken van de Service, geeft u aan dat u deze Gebruiksovereenkomst ("Overeenkomst") en het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals uiteengezet in het privacy beleid van Jafix hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Hierbij maakt het niet of u al dan niet een geregistreerde gebruiker van onze Service bent. Deze overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service ("gebruikers").

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U ELKE BEPALING BEGRIJPT. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE ARBITRAGE IN HET GEVAL VAN GESCHILLEN. OM ZODOENDE GESCHILLEN OP TE LOSSEN IN PLAATS VAN HET VOEREN VAN RECHTZAKEN.

Gebruik van onze service
 

Jafix biedt een platform voor gebruikers om te leren hoe iets te repareren en / of deze kennis met anderen te delen. Ons doel is om iedereen waar dan ook in staat te stellen om iets te repareren met behulp van reparatiehandleidingen van andere gebruikers op onze site. We waarderen uw bijdrage aan de service.

A. Wie komt voor Jafix in aanmerking.

U mag de Service alleen gebruiken als u een bindend contract met Jafix kunt aangaan, en alleen in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle toepasselijke nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. De Service is niet beschikbaar voor Gebruikers die eerder door Jafix uit de Service zijn verwijderd. Elk gebruik van de Service door iemand jonger dan 13 jaar is ten strengste verboden en in strijd met deze Overeenkomst.

B. Jafix-service.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, wordt u hierbij een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie verleend om de service te gebruiken zoals toegestaan door de functies van de Service. Jafix kan deze licentie op elk moment beëindigen om welke reden dan ook of zonder reden. Onder voorbehoud van de voorwaarden en bepalingen hierin, verleent Jafix verder aan elke Gebruiker van de Service een licentie voor het gebruik van enige of alle tekst in een artikel op de Service in overeenstemming met de voorwaarden van Creative Commons. Dit werk is gelicentieerd onder de CC BY -NC-ND 4.0-licentie. Onder deze licentie mag u dergelijke tekst vrij gebruiken, kopiëren en verspreiden voor niet-commerciële doeleinden, zolang u onze eisen met betrekking tot naamsvermelding volgt. Lees de volledige voorwaarden hier zorgvuldig door. Jafix behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend in de Service en de Jafix-inhoud (zoals hieronder gedefinieerd).

C. Jafix-accounts.

Uw Jafix-account geeft u toegang tot de diensten en functionaliteit die we van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken opzetten, uitbreiden en onderhouden. Als u een Jafix-account opent namens een bedrijf, organisatie of andere entiteit, dan (a) "u" omvat u en die entiteit, en (b) u verklaart en garandeert dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van de entiteit met de de bevoegdheid om de entiteit aan deze overeenkomst te binden, en dat u namens de entiteit instemt met deze overeenkomst. Door verbinding te maken met Jafix met een service van een derde partij, geeft u ons toestemming om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van uw informatie van die service zoals toegestaan ​​door die service, en om uw inloggegevens voor die service op te slaan.

U mag het account van een andere gebruiker nooit zonder toestemming gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op uw account en u moet uw wachtwoord van het account veilig bewaren. We raden u aan om "sterke" wachtwoorden (wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen gebruiken) te gebruiken voor uw account. U dient Jafix onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. Jafix is ​​niet aansprakelijk voor eventuele verliezen veroorzaakt door ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U kunt uw gebruikersprofiel en hoe u omgaat met de Service beheren door de instellingen in uw Voorkeuren te wijzigen. Door Jafix uw e-mailadres te verstrekken, stemt u ermee in dat wij het e-mailadres gebruiken om u Servicegerelateerde kennisgevingen te sturen, inclusief kennisgevingen die wettelijk verplicht zijn, in plaats van communicatie per post. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals wijzigingen in functies van de Service en speciale aanbiedingen. Als u dergelijke e-mailberichten niet wilt ontvangen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@jafix.com. Als u zich afmeldt, ontvangt u mogelijk geen e-mailberichten over updates, verbeteringen of aanbiedingen.

D. Servicevoorschriften.

U stemt ermee in om niet deel te nemen aan een van de volgende verboden activiteiten: (i) het verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail; (ii) het proberen te verstoren van-, de systeemintegriteit of -beveiliging in gevaar te brengen of transmissies naar of van de servers waarop de Service draait te ontcijferen; (iii) het ondernemen van enige actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur veroorzaakt; (iv) het uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de Service; (v) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen van de Service; (vii) zich voordoen als een andere persoon of anderszins een verkeerde voorstelling van zaken geven van uw band met een persoon of entiteit, waarbij fraude wordt gepleegd; (viii) het verstoren van de goede werking van de Service; (ix) toegang te krijgen tot enige inhoud op de Service via een technologie of andere middelen dan die verstrekt of geautoriseerd door de Service; of (x) het omzeilen van de maatregelen die we kunnen gebruiken om de toegang tot de Service te voorkomen of te beperken, inclusief maar niet beperkt tot functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Service of de inhoud ervan afdwingen.

Als u een zoekmachine of robot gebruikt, of als u een aanzienlijk deel van alle Jafix-inhoud opnieuw publiceert (waarbij wij zelf redelijkerwijs vaststellen wat dat precies inhoudt), moet u deze regels volgen:

  • U moet een beschrijvende header van de user-agent gebruiken;
  • U moet een duidelijke bronvermelding aan Jafix verstrekken;
  • Je moet de robots.txt te allen tijde volgen; en
  • U moet duidelijk maken hoe wij contact met u kunt opnemen, hetzij in uw user-agent-string, of op uw website als u die heeft.

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de Service wijzigen, stoppen met het leveren van de Service of functies van de Service aan u of aan gebruikers in het algemeen; of gebruikslimieten voor de Service vaststellen. We kunnen uw toegang tot de Service permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u, naar onze eigen mening, een bepaling van deze Overeenkomst schendt, of zonder reden. Bij beëindiging om welke reden of zonder reden dan ook, blijft u gebonden aan deze overeenkomst.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere Jafix-gebruikers. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om geschillen tussen u en andere gebruikers te controleren. Jafix is niet aansprakelijk voor uw interacties met andere gebruikers, of voor het handelen of nalaten van handelen door een gebruiker.

Gebruikersinhoud
 

Met de Service kunnen gebruikers inhoud plaatsen zoals profielinformatie, instructie- en informatiemateriaal, foto's, films, afbeeldingen, opmerkingen, vragen en andere inhoud of informatie (al het materiaal dat een Gebruiker indient, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar stelt op Service "Gebruikersinhoud"). We claimen geen eigendomsrechten op gebruikersinhoud die door u is gemaakt. De gebruikersinhoud die u maakt, blijft van u; Door Gebruikersinhoud te delen via de Service, stemt u er echter mee in dat anderen uw Gebruikersinhoud kunnen bekijken, bewerken en / of delen in overeenstemming met deze Overeenkomst (zie "Licentieverlening voor Gebruikersinhoud" hieronder). Jafix heeft het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud te verwijderen die via de Service wordt gedeeld.

U stemt ermee in om geen Gebruikersinhoud te plaatsen die: (i) een risico kan geven op letsel, verlies, lichamelijk of geestelijk letsel, emotioneel leed, overlijden, handicap, misvorming of lichamelijke of geestelijke ziekte bij u, bij een andere persoon of bij elk dier; (ii) het risico kan vormen van enig ander verlies of schade aan personen of eigendommen; (iii) kinderen probeert te schaden of uit te buiten door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare details te vragen of anderszins; (iv) kan een misdaad of onrechtmatige daad vormen of daaraan bijdragen; (v) informatie of inhoud bevat die wij als onwettig, schadelijk, beledigend, racistisch of etnisch beledigend, lasterlijk, inbreukmakend, inbreukmakend op de persoonlijke privacy of publiciteitsrechten, intimiderend, vernederend voor andere mensen (publiek of anderszins), lasterlijk, bedreigend, godslasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk; (vi) informatie of inhoud bevat die illegaal is (inclusief, maar niet beperkt tot, de openbaarmaking van voorkennis volgens de effectenwetgeving of van handelsgeheimen van een andere partij); (vii) enige informatie of inhoud bevat die u volgens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties niet beschikbaar mag stellen; of (viii) enige informatie of inhoud bevat waarvan u weet dat deze niet correct en actueel is.

U stemt ermee in dat alle Gebruikersinhoud die u plaatst, geen enkele vorm van rechten van derden schendt, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) of rechten op privacy. Jafix behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Gebruikersinhoud te weigeren en / of te verwijderen waarvan Jafix naar eigen goeddunken van mening is dat deze in strijd is met deze bepalingen of anderszins ongepast is voor de Dienst. U begrijpt dat het publiceren van uw Gebruikersinhoud op de Service geen vervanging is voor het registreren ervan bij het Nederlandse Auteursrecht of enige andere rechtenorganisatie.

Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent "intellectuele eigendomsrechten" alle octrooirechten, auteursrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, handelsimago- en servicemerk, goodwill, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die nu bestaan of nog gecreëerd zullen worden, en alle aanvragen daarom en registraties, verlengingen en uitbreidingen daarvan, onder de wetten van elke land, territorium of ander rechtsgebied.

In verband met door u gemaakt gebruikersinhoud bevestigt, vertegenwoordigt en garandeert u het volgende:

A. U hebt de schriftelijke toestemming van elke identificeerbare natuurlijke persoon in de Gebruikersinhoud om de naam of gelijkenis van die persoon te gebruiken op de manier die wordt overwogen door de Service en deze Overeenkomst, en elk van deze personen heeft u vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit verband met dergelijk gebruik.

B. Uw gebruikersinhoud en het gebruik ervan door Jafix zoals beoogd in deze overeenkomst en de service zal geen enkele wet overtreden of inbreuk maken op rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.

C. Jafix kan de rechten op uw Gebruikersinhoud die onder deze Overeenkomst zijn verleend, uitoefenen zonder aansprakelijkheid voor betaling van gildevergoedingen, restanten, betalingen, vergoedingen of royalty's die verschuldigd zijn onder een collectieve arbeidsovereenkomst of anderszins.

D. Voor zover u weet, is al uw gebruikersinhoud en andere informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig.

Jafix neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikersinhoud die u of een andere Gebruiker of derde partij plaatst of verzendt via de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan, en u gaat ermee akkoord dat wij alleen optreden als een passief kanaal voor de online distributie en publicatie van uw gebruikersinhoud. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u mogelijk wordt blootgesteld aan gebruikersinhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongepast is voor kinderen of anderszins niet geschikt is voor uw doel, en u gaat ermee akkoord dat Jafix niet aansprakelijk is voor enige schade die u naar eigen zeggen lijdt als gevolg van gebruikersinhoud.

Licentieverlening voor gebruikersinhoud
 

A. Licentieverlening aan Jafix.

Door Gebruikersinhoud op de Service te plaatsen, verleent, verklaart en garandeert u uitdrukkelijk dat u alle benodigde rechten hebt om Jafix een royaltyvrije, sublicentieerbare, toewijsbare, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde gebruikslicentie te verlenen om informatie over, bewerken, vertalen, distribueren, syndiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven en afgeleide werken maken van al deze gebruikersinhoud en uw naam, stem en / of gelijkenis zoals opgenomen in uw gebruikersinhoud , geheel of gedeeltelijk, en in welke vorm dan ook, media of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor gebruik in verband met de Service en Jafix (en haar opvolgers en gelieerde ondernemingen), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen (een deel van) de Service (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U blijft eigenaar van alle Gebruikersinhoud die u op de Service plaatst en u bent vrij om deze op elke gewenste manier te verspreiden, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden.

B. Licentieverlening aan gebruikers

Alle tekst die door Gebruikers op de Service wordt geplaatst, wordt door Jafix in sublicentie gegeven aan andere Gebruikers onder een Creative Commons-licentie zoals hierin bepaald. De Creative Commons-licentie staat toe dat dergelijke tekstinhoud vrij wordt gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, zolang deze wordt gebruikt en toegeschreven aan de oorspronkelijke auteur, zoals gespecificeerd in de voorwaarden van de licentie. Door gratis herpublicatie van onze artikelen toe te staan, helpt Jafix zijn missie te bereiken door gratis reparatiehandleidingen aan te bieden aan iedereen die iets wil repareren. Om dit doel te ondersteunen, verleent Jafix hierbij elke Gebruiker van de Service een licentie voor alle tekstinhoud die Gebruikers bijdragen aan de Service onder de voorwaarden van een Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Lees de voorwaarden van de licentie zorgvuldig door. U blijft eigenaar van alle rechten, aanspraken op en belangen in en voor uw Gebruikersinhoud, en u bent vrij om deze naar wens te verspreiden, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden.

Inhoud van derden: YouTube-video's
 

Bepaalde Jafix-pagina's bevatten inhoud van derden in de vorm van ingesloten video's van de YouTube API-service. Uw gebruik van deze video's valt onder de Servicevoorwaarden van YouTube, die u volledig kunt lezen op de YouTube-website.

Onze eigendomsrechten
 

Behalve dan uitdrukkelijk hierin wordt bepaald, wordt niets in deze overeenkomst geacht een licentie te creëren in of onder dergelijke intellectuele eigendomsrechten, en u stemt ermee in om niet te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken maken van Jafix-inhoud. Het gebruik van de Jafix-inhoud voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze overeenkomst, is strikt verboden.

U kunt ervoor kiezen, of we kunnen u uitnodigen om opmerkingen of ideeën over de Service in te dienen, inclusief maar niet beperkt tot hoe u de Service of onze producten (“Ideeën”) kunt verbeteren. Door een Idee in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbaarmaking gratis, ongevraagd en zonder beperking is en Jafix niet onder enige fiduciaire of andere verplichting plaatst, en dat het ons vrij staat om het Idee te gebruiken zonder enige aanvullende vergoeding aan u, en / of om het Idee op een niet-vertrouwelijke basis of anderszins aan iemand anders. U erkent verder dat, door uw inzending te accepteren, Jafix geen afstand doet van enig recht om soortgelijke of gerelateerde ideeën te gebruiken die eerder bekend waren bij Jafix, of ontwikkeld zijn door zijn werknemers, of verkregen zijn uit andere bronnen dan u.

Jafix-eigendom
 

Met sommige aspecten van de Service kunt u bepaalde reputatie- of statusindicatoren verkrijgen ("Jafix-eigendom"). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, ongeacht de gebruikte terminologie, Jafix Property een beperkt licentierecht vertegenwoordigt dat uitsluitend wordt beheerst door de voorwaarden van deze Overeenkomst en beschikbaar is voor distributie naar eigen goeddunken van Jafix. Jafix-eigendommen kunnen op geen enkel moment worden ingewisseld voor een som geld of geldwaarde van Jafix. U erkent dat u niet de eigenaar bent van het account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service, noch beschikt u over enig recht op toegang of rechten op gegevens die zijn opgeslagen door of namens Jafix op Jafix-servers, inclusief maar niet beperkt tot gegevens die een of alle van uw Jafix-eigendom. U stemt ermee in dat Jafix het absolute recht heeft om Jafix-eigendommen naar eigen goeddunken te beheren, reguleren, controleren, wijzigen en / of elimineren in elk algemeen of specifiek geval, en dat Jafix geen aansprakelijkheid jegens u heeft op basis van uitoefening van dergelijk recht. Alle gegevens op de servers van Jafix kunnen worden verwijderd, gewijzigd of overgedragen.

ONGEACHT ENIGE WAARDE DIE DOOR U OF EEN DERDE AAN DERGELIJKE GEGEVENS IS TOEGEKEND, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ALLE GEGEVENS, ACCOUNTGESCHIEDENIS EN ACCOUNTINHOUD DIE OP DE SERVERS VAN JAFIX STAAN, OP ELK MOMENT KUNNEN WORDEN VERWIJDERD, GEWIJZIGD, VERHUISD OF OVERGEDRAGEN. DE ENIGE DISCRETIE VAN JAFIX, MET OF ZONDER KENNISGEVING EN ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID. JAFIX GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EN WIJST UITDRUKKELIJK ENIGE WAARDE, CONTANT GELD OF ANDERSZINS, TOEGEWEZEN AAN GEGEVENS DIE OP DE SERVERS VAN JAFIX STAAN.

Privacy
 

We geven om de privacy van onze gebruikers. U begrijpt dat u door het gebruik van de Services instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijk identificeerbare informatie en geaggregeerde gegevens zoals uiteengezet in ons privacy beleid, en dat uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld, gebruikt, overgedragen aan en verwerkt in Nederland.

Veiligheid
 

Jafix geeft om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. We kunnen echter niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of uw persoonlijke gegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonlijke gegevens op eigen risico verstrekt.

Links naar derden
 

De Service kan links bevatten naar websites van derden, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Jafix. Jafix onderschrijft en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites, informatie, materialen, producten of diensten van derden. Als u een website van een derde partij bezoekt vanuit de Service, doet u dit op eigen risico en begrijpt u dat deze Overeenkomst en het privacybeleid van Jafix niet van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke sites. U ontheft Jafix uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website, service of inhoud van derden. Bovendien zijn uw omgang met of deelname aan promoties van adverteerders op de Service, inclusief betaling en levering van goederen en alle andere voorwaarden (zoals garanties) uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. U gaat ermee akkoord dat Jafix niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die verband houdt met uw omgang met dergelijke adverteerders.

Vergoeding
 

U stemt ermee in om Jafix en zijn dochterondernemingen, agenten, licentiegevers, managers en andere gelieerde bedrijven en hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Service, inclusief alle gegevens of inhoud die door u is verzonden of ontvangen; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van een van de bovenstaande verklaringen en garanties; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten; (iv) uw schending van enige toepasselijke wet, regel of regelgeving; (v) enige claim of schade die ontstaat als gevolg van uw Gebruikersinhoud of enige die via uw account wordt ingediend; of (vi) de toegang tot en het gebruik van de Service door een andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.

Geen garantie
 

DE SERVICE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN DE HUIDIGE STAAT EN ALS DEZE BESCHIKBAAR IS. GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT DE SERVICE GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN JAFIX OF VIA DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET EXPLICIET HIERIN WORDT VERMELD. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN JAFIX, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN ZIJN LICENTIEGEVERS NIET DAT DE INHOUD NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DE SERVICE AAN UW VEREISTEN VOLDOET; DAT DE SERVICE OP ELK BEPAALDE TIJD OF LOCATIE, ONONDERBROKEN OF VEILIG, BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; DAT ALLE GEBREKEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN VERHELPEN; OF DAT DE SERVICE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ELKE INHOUD DIE WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, WORDT OP EIGEN RISICO GEDOWNLOAD, EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIEL APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN DERGELIJKE DOWNLOAD OF UW GEBRUIK.

JAFIX GEEFT GEEN GARANTIE, BEVESTIGT, GARANDEERT OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF SERVICE DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE JAFIX-SERVICE OF ENIGE HYPERLINKED WEBSITE OF SERVICE. JAFIX ZAL OP GEEN ENKELE MANIER GEEN ENKELE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN MONITOREN.

Beperking van de aansprakelijkheid
 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN JAFIX, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER IMMATERIËLE VERLIES, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE SERVICE. IN GEEN GEVAL ZAL JAFIX VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HACKING, VERVANGING OF ANDERE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICE OF UW ACCOUNT OF DE INFORMATIE DIE DAARIN STAAT.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANVAARDT JAFIX GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD; (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVICE; (III) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANAF DE SERVICE; (V) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN HORSES OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA ONZE SERVICE DOOR EEN DERDE; (VI) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, E-MAIL, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SERVICE; EN / OF (VII) GEBRUIKERSINHOUD OF HET LASTERLIJKE, BELEDIGENDE OF ONWETTIGE GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ. IN GEEN GEVAL ZAL JAFIX, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIMS, PROCEDURES, AANSPRAKELIJKHEDEN, VERPLICHTINGEN, SCHADE, VERLIES OF KOSTEN BOVEN HET BEDRAG DAT U HEEFT BETAALD AAN JAFIX OF . $ 100,00, AFHANKELIJK WELKE GROTER IS.

DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID DIE GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS JAFIX OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

De Service wordt beheerd en bediend vanuit faciliteiten in Nederland. Jafix verklaart niet dat de Service geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service vanuit andere rechtsgebieden, doen dit op eigen initiatief en zijn volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot export- en importregels. U mag de Service niet gebruiken als u een inwoner bent van een land onder embargo van Nederland, of als een buitenlandse persoon of entiteit geblokkeerd of geweigerd wordt door de Nederlandse overheid. Tenzij expliciet anders vermeld, is al het materiaal dat op de Service wordt aangetroffen uitsluitend gericht aan personen, bedrijven of andere entiteiten die zich in Nederland bevinden.

Arbitrage
 

Voor elk geschil met Jafix gaat u ermee akkoord eerst contact met ons op te nemen via info@jafix.com en te proberen het geschil informeel met ons op te lossen. In het onwaarschijnlijke geval dat Jafix er niet in is geslaagd een geschil met u op te lossen nadat we dit informeel hebben geprobeerd te doen, komen we overeen om elke claim, geschil of controverse op te lossen (met uitzondering van Jafix-claims voor gerechtelijke of andere billijke maatregelen) uit of in verband met of in verband met deze Overeenkomst, of de schending of vermeende schending daarvan (gezamenlijk "Claims"), d.m.v. bindende arbitrage door de Nederlandse Geschillencommissie. De arbitrage zal plaatsvinden in Breda, Nederland, tenzij u en Jafix anders overeenkomen. Elke partij is verantwoordelijk voor de betaling van het eventuele administratiekosten en arbitragekosten van De Geschillencommissie in overeenstemming met het reglement van De Geschillencommissie. De uitspraak van de arbiter omvat arbitragekosten, redelijke advocatenhonoraria en redelijke kosten voor deskundige en andere getuigen, en elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke officiële rechtbank met competente jurisdictie. Niets in deze sectie belet een van beide partijen om een ​​gerechtelijk bevel of andere billijke schadeloosstelling te zoeken bij de rechtbanken als dat nodig is om de feitelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de gegevensbeveiliging, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van die partij te voorkomen. ALLE CLAIMS MOETEN WORDEN INGEDIEND DOOR EEN INDIVIDU, EN NIET ALS EISER OF ALS LID VAN EEN GROEP EISERS, EN, TENZIJ WE ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITRATEUR NIET MEER DAN ÉÉN PERSOON ONDERSTEUNEN.

Algemeen
 

A. Toewijzing.

Deze Overeenkomst, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door Jafix worden toegewezen. Elke poging tot overdracht of toewijzing die hiermee in strijd is, is nietig.

B. Kennisgevingsprocedures en wijzigingen in de overeenkomst.

Jafix kan u mededelingen doen, ongeacht of dergelijke mededelingen wettelijk verplicht zijn of voor marketing- of andere zakelijke doeleinden zijn, aan u via e-mail, schriftelijke of papieren mededeling, of door plaatsing van een dergelijke mededeling op onze website, zoals bepaald door Jafix in onze naar eigen goeddunken. Jafix behoudt zich het recht voor om de vorm en de middelen te bepalen voor het verstrekken van kennisgevingen aan onze Gebruikers, op voorwaarde dat u zich kunt afmelden voor bepaalde wijzen van kennisgeving zoals beschreven in deze Overeenkomst. Jafix is ​​niet verantwoordelijk voor enige automatische filtering die u of uw netwerkprovider kan toepassen op e-mailmeldingen die we sturen naar het e-mailadres dat u ons verstrekt. Jafix kan, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, en daarom dient u deze pagina regelmatig te bekijken. Wanneer we de overeenkomst op een materiële manier wijzigen, zullen we de ‘laatst gewijzigd’ datum op deze pagina updaten. Als u de service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige gebruiksvoorwaarden, mag u de Service niet (blijven) gebruiken of openen.

C. Volledige overeenkomst / deel overeenkomst.

Deze Overeenkomst, samen met eventuele wijzigingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u met Jafix aangaat in verband met de Service, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Jafix met betrekking tot de Service. Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst, die volledig van kracht blijven.

D. Geen verklaring van afstand.

Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het nalaten van Jafix om enig recht of bepaling onder deze Overeenkomst te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of dergelijke bepaling.

E. Contact.

Neem contact met ons op via info@jafix.com als u vragen heeft over deze overeenkomst.